Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OBLÍBENÉ ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Vrchlického 57, Jihlava
DŮM ZDRAVÍ

Často kladené otázky

Existují pomůcky, které jsou plně či částečně hrazené ze zdravotního pojištění. Vždy záleží na konkrétních potřebách pacienta. Nejlepším zdrojem informací ohledně sortimentu a dostupnosti pomůcek bývají prodejny zdravotnické techniky s edukovaným personálem. Praktický lékař či specialista Vás může informovat o dostupných zdravotnických pomůckách a zkušenostech s nimi. Internet bývá často zdrojem informací. V tomto případě je třeba ho považovat pouze za pomocné médium a informace na něm získané konzultovat s odborníky. 

Záleží na druhu vozíku, schopnostech a možnostech člověka, který pomůcku potřebuje. Je vhodné nejprve kontaktovat výdejnu, ve které budete vozík vyzvedávat a zkonzultovat vhodnost a dostupnost vozíku pro konkrétního pacienta. Většina vozíků, které se u nás vydávají jsou základní typy. Pokud je pro pacienta třeba vozík zvláštního typu, nebo s úpravou na míru, je třeba tuto situaci řešit u specializovaného výdejce. Kontakt nebo radu Vám opět poskytne personál Vámi zvolené výdejny zdravotnických potřeb. Žádanku na mechanický vozík může vypsat neurolog, ortoped či rehabilitační lékař. V současné době již základní typy mechanických vozíků předepisují i praktičtí lékaři. 

• Prvním parametrem, na který byste se měli zaměřit, je maximální nosnost invalidního vozíku.
 
• Druhým důležitým parametrem je šíře sedu, tedy vzdálenost mezi postranicemi. Vzdálenost mezi postranicí vozíku a kyčlí jeho uživatele měla být z každé strany přibližně 1-2 cm, orientačně lze změřit dlaní ruky. Nicméně, rozměry vaší šíře sedu nám udávejte přesně tak, jak vidíte na obrázku. Vzdálenost mezi postranicí vozíku a kyčlí určíme sami. Pokud byste zvolili širší sed, než potřebujete, vozík bude špatně ovladatelný a zbytečně těžký. Roli zde také hraje průjezd vozíku zárubněmi v bytě, kdy celková šíře vozíku bývá zpravidla šíře sedu + 20cm.
 
• Dalším parametrem je celková hmotnost vozíku. Vyšší hmotnost znamená těžší manipulaci s vozíkem. Standardní vozíky jsou vyrobeny zejména z oceli. Nabízíme ale také vozíky odlehčené konstrukce vyrobené z duralových slitin. Je důležité zvážit, jak často budete vozík převážet autem. Zde byste měli přihlédnout k dalšímu parametru, a to, zda vozík, který jste si vybrali, disponuje skládací konstrukcí či rychlospojkou. Většinu mechanických invalidních vozíků, které nabízíme, lze složit a původní šíři tak zmenšit až na 30 cm. Oproti tomu rychlospojka nabízí možnost rychlé demontáže kol pouhým stiskem na jeho osu bez použití jakéhokoli nářadí. Opětovné nasazení se provádí pouhým nasunutím na osu kola, k zajištění dochází automaticky.
 
• V neposlední řadě doporučujeme přihlédnout k tomu, zda jsou u invalidního vozíku pneumatická či plná kola. Výhodou plných kol je, že jsou prakticky bezúdržbová. Nehrozí u nich propíchnutí duše, ani nutnost huštění, jak tomu je u kol pneumatických. Pokud se mezi těmito variantami budete rozhodovat, zvažte, na jak dlouhé cesty a do jakého terénu budete vozík používat. Nevýhodou plných kol je totiž nižší komfortnost jízdy, zejména na hrbolatém povrchu, kde nejsou schopny absorbovat nárazy tak účinně, jako kola pneumatická a lehce horší funkce brzd. 
 
• Součástí invalidních vozíků může být také brzda pro doprovod, stabilizační kolečka, jež zabraňují překlopení vozíku, či úhlově nastavitelné stupačky, které umožňují posed se zvednutou nohou v libovolném úhlu. 

Je vhodné nejprve kontaktovat výdejnu, ve které budete lůžko vyzvedávat a zkonzultovat dostupnost lůžka. Žádanku na elektrické polohovací lůžko může vypsat neurolog, ortoped, rehabilitační lékař či praktický lékař. K lůžku je třeba též antidekubitní matrace, s jejímž výběrem Vám opět poradí personál Vámi zvolené výdejny zdravotnických potřeb. Poukaz na matraci může vystavit odborný i praktický lékař..

Jedná se o speciální druh matrace, která zamezuje vzniku dekubitů, tedy proleženin. Je vhodná především pro pacienty s omezenou pohyblivostí, kteří tráví většinu času upoutáni na lůžku.  
Nabízíme dva druhy antidekubitních matrací, a to matrace aktivní (vzduchové) a pasivní. Vzduchové matrace jsou střídavě tlakovány kompresorem, aby byl pacient opírán střídavě v různých místech. Pasivní matrace naopak díky svému podpůrnému systému umožňují rozložení váhy pacienta pro snížení tlaku na nejvíce zatěžovaná místa bez použití kompresoru. 
Dekubit je závažné poškození kůže a podkožních tkání, které může být v některých případech i smrtelné. Je způsobeno špatným prokrvením tkání a přímým tlakem na disponovaná místa. Proleženiny vznikají zejména u pacientů s dlouhodobě omezenou pohyblivostí. Proto je vhodné jim předcházet prevencí a používáním antidekubitních matrací či sedáků. 

Pro elektrickou polohovací postel je nutné vybrat vhodnou matraci, která odpovídá jejím technickým požadavkům. Matrace, které jsou primárně určeny pro polohovací postele, jsou vyrobeny tak, aby odolávaly jejich časté deformaci. Z tohoto důvodu není možné používat elektrická polohovací lůžka v kombinaci s obyčejnými či pružinovými matracemi, které pro ně nejsou určeny. Součástí matrace je potah, který může být i paropropustný (voděodolný) a lze jej prát až na 95°C. Výběr matrace musí být podřízen zjištěnému riziku vzniku dekubitů u konkrétního pacienta dle tzv. Testu Nortonové.  

Chodítka jsou zdravotní pomůcky určené osobám s tělesným postižením či pohybovým omezením. Primárně jsou určeny seniorům, kterým kompenzují potíže s chůzí a stabilitou. 
Pokud hledáte chodítko vhodné do interiéru, kde není potřeba překonávat velké vzdálenosti, zvolte chodítka čtyřbodová. Mají velice lehkou konstrukci a svými rozměry nebrání pohybu ve stísněných prostorech. Naopak pro pohyb venku zvolte chodítka s koly. Disponují brzdami a většinou také sedátkem umožňujícím odpočinek při překonávání delších vzdáleností. Při výběru se ale vždy orientujte dle zdravotního stavu osoby. 
  
V naší nabídce můžete najít chodítka: 
• pojízdná čtyřkolová (vhodná do exteriéru i interiéru, pro jakýkoliv povrch) 
• čtyřbodová (bez pojezdových koleček, nízká hmotnost, vhodné do interiéru) 
• vysoká chodítka s podpěrou (pro nácvik vertikalizace a chůze s asistencí) 
Při koupi doporučujeme přihlédnout k tomu, zda chodítko disponuje skládací konstrukcí. 

Toaletní křesla jsou určena pro všechny pacienty s pohybovým omezením. Slouží k vykonávání hygieny a tělesných potřeb mimo toaletní prostory. Jsou vyrobena z hygienických materiálů, jež odolávají vlhkému prostředí a disponují odnímatelnou toaletní nádobou. Nabízíme toaletní křesla stabilní, ale taky s pojezdovými kolečky, pro snadnější manipulaci. Tyto křesla nabízíme ve dvou variantách, a to jako křesla pro běžné použití a křesla pro použití ve sprše. 
V našem sortimentu můžete nalézt také nástavce na WC, které snadno a bez nutnosti instalace zajistí zvýšení sedu. Tyto nástavce jsou vhodné pro seniory nebo osoby se sníženou pohyblivostí. Často se používá po totální endoprotéze kyčle. 

Nejlépe se obraťte na některou z nadací, která může na pomůcku finančně přispět. Dále je také možné obrátit se na soukromého dárce či získat podporu od nějaké firmy. Některé neziskové organizace mohou disponovat lokálními dotacemi, v rámci kterých pomáhají pomůcku získat. Jedna z možností je také prohledat internet, zda někdo vámi požadovanou pomůcku neprodává či ji nedaruje. Nejideálnější jsou různá fóra a inzerce. Vždy požadujte znát původ pomůcky.    Další možností je žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku skrze Úřad práce ČR. Zde je nutné vyplnit formulář Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku a požádat o příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek uvedených ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., které nejsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.   Osoby, které se ocitnou v situaci, kdy nemají dostatek prostředků k tomu, aby si mohli pomůcku zakoupit sami mohou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc na Odboru hmotné nouze. Opět je nutné vyplnit formulář s názvem Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. 

Kvalitní pomůcka plně splňuje účel, za jakým byla svým majitelem pořízena. Obecně platí, že při výběru vhodné pomůcky se zohledňuje funkčnost, dostupnost, vzhled, způsob údržby nebo nutný servis. V případě, že si pořizujete kompenzační pomůcku, je vždy vhodné poradit se s odborníkem nebo porovnat nabídky více firem. 

Váš ošetřující lékař doporučí dle diagnózy a objektivního výsledku vyšetření pacienta zdravotnickou pomůcku. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny, pak musí ošetřující lékař vystavit "Žádanku o schválení/povolení", kde uvede důvody nutnosti předepsání této pomůcky vzhledem ke zdravotnímu stavu, tedy odpovídající diagnózu a zdravotní indikaci. Pokud revizní lékař žádost schválí, může ošetřující lékař na základě schválené "Žádanky o schválení/povolení" vystavit poukaz, na kterém schválení potvrdí otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího revizního lékaře. Zpravidla poukaz předá přímo pacientovi. Poukaz je pak nutné uplatnit do 30 dnů od vystavení ošetřujícím lékařem u výdejce zdravotnických pomůcek. 

Dle novelizace zákona je nově lhůta pro uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických pomůcek 30 dní od vystavení poukazu předepisujícím lékařem. V odůvodněných případech lze platnost poukazu po domluvě s revizním lékařem prodloužit až na 90 dní. 

V ČR je institucí SÚKL od 1.1.2019 každý měsíc vydáván aktuální Seznam zdravotnických prostředků na poukaz, kde jsou uvedeny všechny důležité informace pro vystavení poukazu. Jeden poukaz platí pro jednu pomůcku. Pokud tedy potřebujete více pomůcek zároveň, je potřeba si nechat předepsat na každou pomůcku vlastní poukaz. 

Majitelem poukazu na zdravotní pomůcku, který vystaví ošetřující lékař je pacient, na jehož jméno je tento poukaz vystaven, případně jeho zákonný zástupce. 

Majitelem zdravotní pomůcky vydané na poukaz na zdravotní pomůcku je pacient, na jehož jméno byl tento poukaz vystaven, případně jeho zákonný zástupce. 

Ne, takový nárok neexistuje. O předpisu pomůcky vždy rozhoduje lékař na základě zdravotního stavu pacienta. Péče na vlastní žádost pacienta není hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Pokud tedy pacient požaduje pomůcku, kterou mu lékař nechce předepsat na základě znalosti zákona a pacientova zdravotního stavu, má pacient možnost si ji zakoupit sám.  
 
Zákon 48/1997 Sb. 
§ 15 
(11) Ze zdravotního pojištění se při poskytování hrazených služeb hradí zdravotnické prostředky pro indikace odpovídající určenému účelu použití obsaženému v návodu k použití, byl-li výrobcem vydán, za účelem 
a) prevence, 
b) diagnostiky, 
c) léčby, nebo 
d) kompenzace zdravotní vady nebo postižení. 
(12) Ze zdravotního pojištění se na základě předepsání na poukaz hradí 
a) zdravotnické prostředky v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé a v příloze č. 3 k tomuto zákonu, 
  
§ 39r 
(1) Není-li dále stanoveno jinak, hradí se zdravotnické prostředky předepsané na poukaz zařazené do úhradových skupin, jsou-li splněny podmínky úhrady stanovené pro tuto úhradovou skupinu. 

Ne, pacient či jeho zákonný zástupce jsou vlastníky předepsaného poukazu a je na jejich svobodné volbě, kde tento poukaz uplatní. 

Zákon 48/1997 Sb. 
§ 11 
(1) Pojištěnec má právo 
b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; 
  
2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách. 

V rámci smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou o výdeji cirkulovaných pomůcek se pacientům vydávají na základě poukazu na zdravotní pomůcku vystaveného ošetřujícím lékařem tzv. repasované pomůcky. Každá taková pomůcka prochází servisem, očistou, dezinfekcí a následnou technickou kontrolou prověřující její plnou funkčnost a bezpečnost. Všechny repasované produkty jsou po estetické stránce uvedeny do nejlepšího možného stavu, stále ale mohou jevit známky používaní. Jedná se zejména o invalidní vozíky, polohovací lůžka a zvedáky. 

Odborné poradenství